โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ขนาดมากกว่า 53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

ประกวดราคาซื้อระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ขนาดมากกว่า 53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 700,000.00 บาท รับ... >> อ่านต่อประกาศร่างโครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ
จันทร์ 11 กันยายน 2566

Download ประกวดร่างโครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 4,998,000.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง 14 กันยายน 2566 >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1293


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา