โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ขนาดมากกว่า 53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

ประกวดราคาซื้อระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ขนาดมากกว่า 53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 700,000.00 บาท รับ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1299


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา