โลโก้เว็บไซต์ นางสาวณัฐกานต์   สถิรภัทรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุลร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,651 ตัว (ครั้งที่ 2)
พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน  9,651  ตัว (ครั้งที่ 2) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      1,447,650.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  29  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึ... >> อ่านต่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,651 ตัว
พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน  9,651  ตัว วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      1,447,650.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  13-18  สิงหาคม 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่าง... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 146


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา