โลโก้เว็บไซต์ นางสาวณัฐกานต์   สถิรภัทรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ  จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ  34,936,300.00บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  29  สิงหาคม - 3  กันยายน  2562 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขต... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาพร้อมอาคารประกอบ  จำนวน 1  รายการ วงเงินงบประมาณ  29,440,000.00บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  29  สิงหาคม - 3  กันยายน  2562 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา