โลโก้เว็บไซต์ นางสาวณัฐกานต์   สถิรภัทรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล


ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เชิงกายภาพสำหรับการให้บริการนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายกล้องวงจรปิดแบบอัจฉริยะ(RMUTL Smart CCTV) จำนวน 1 รายการ
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เชิงกายภาพสำหรับการให้บริการนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายกล้องวงจรปิดแบบอัจฉริยะ(RMUTL Smart CCTV)   จำนวน  1  รายการ  วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      1,919,924 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  24-29  มิถุนายน 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 137


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา