โลโก้เว็บไซต์ นางสาวณัฐกานต์   สถิรภัทรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning Space สำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning Space สำหรับนักศึกษา  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 6,305,505.53.00 บาท  วงเงินงบประมาณ   6,303,600.00  บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 - 7  พฤษภาคม&nb... >> อ่านต่อ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื่นที่  Learning space สำหรับนักศึกษา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ
พุธ 17 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื่นที่  Learning space สำหรับนักศึกษา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 6,303,600.00 บาท >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 155


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา