โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2563
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/10/20201006100135_27266.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/10/20201006095840_67466.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษขนาด A4 70g จำนวน 6,000 รีม
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษขนาด A4 70g จำนวน 6,000 รีม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200903161957_21344.pdf >> อ่านต่อ


ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ 21 - 26 สิงหาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200821132457_12504.pdf   >> อ่านต่อ


ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 21 - 26 สิงหาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200821133559_28645.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ขนาด 70 แกรม/500 รีม) จำนวน 6,000 รีม
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ขนาด 70 แกรม/500 รีม) จำนวน 6,000 รีม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200821134350_25999.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
พุธ 5 สิงหาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/10/20201006095547_96133.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 งาน
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 งาน https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200730142052_83959.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200806152837_61099.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา