โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
พุธ 21 เมษายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210421151753_24573.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2564
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210428165835_67182.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   https://webs.rmutl.ac... >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210428165410_47109.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210218170138_50697.pdf >> อ่านต่อ


ร่าง TOR เช่าอินเทอร์เน็ต
พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR เช่าอินเทอร์เน็ต  ผู้ที่จะวิจารณ์ เสนอแนะ สามารถจะวิจารณ์ เสนอแนะได้ โดยทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210211155800_80758.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210222145849_52612.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1
จันทร์ 11 มกราคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210204145658_79339.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1
ศุกร์ 8 มกราคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/01/20210111142239_54961.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563
อังคาร 5 มกราคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210222145509_63547.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 121


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา