โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธี e-market
ศุกร์ 27 กันยายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธี e-market  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/09/20190927164121_10276.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ศุกร์ 13 กันยายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/09/20190916091459_73215.pdf >> อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
ศุกร์ 13 กันยายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/09/20190916090937_38572.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ
พุธ 28 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190828105647_25146.pdf >> อ่านต่อประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ
อังคาร 13 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190813120353_10398.pdf >> อ่านต่อ


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์ เสนอความคิดเห็น
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์ เสนอความคิดเห็น  ทั้งนี้สามรถแสดงควมคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม  2562 เท่านั้น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190809131352_13387.zip   >> อ่านต่อ


ประกาศแผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190809125543_91218.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190730150951_91583.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190730141247_18872.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 68


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา