โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114042_34042.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

าศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114524_34430.pdf >> อ่านต่อ


รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114753_88575.pdf >> อ่านต่อ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114753_88575.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศขายทอดตลาดไม้จากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ -----------------------------------------------           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศซื้อกระดาษ ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 8,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
พุธ 27 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซื้อกระดาษ ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 8,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200527163529_95082.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย
ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย  ผู้ต้องการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นมายังงานพัสดุ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 22 - 27 พ.ค. 63 เท่านั้น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200522120400_73048.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
พุธ 8 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่างนี้  หากมีความประสงค์จะวิจารณ์ร่าง TOR ขอให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงงานพัสดุภายในวันที่ 13 เม.ย. 63 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200408161448_79065.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
พุธ 8 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ หากมีความประสงค์จะวิจารณ์ร่าง TOR ขอให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงงานพัสดุภายในวันที่ 14 เม.ย. 63 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200408161923_33315.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 96


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา