โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมสีภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
พุธ 8 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ หากมีความประสงค์จะวิจารณ์ร่าง TOR ขอให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงงานพัสดุภายในวันที่ 13 เม.ย. 63 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200408162112_36024.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602112237_27555.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200615110513_70402.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602111749_59417.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563
จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602111312_80553.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200615105718_91994.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602110914_89807.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602110148_71345.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/11/20191113112502_76128.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 http://ps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602105819_72158.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 96


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา