โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จันทร์ 1 เมษายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190704145637_63441.pdf >> อ่านต่อ


ะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ 4 มีนาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190730140405_43959.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190704145601_45804.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190730140041_56470.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/02/20190220155830_47748.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190121162546_21113.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2561
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2561  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190121161031_66092.pdf >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190121162139_14611.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190102132341_56341.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดและจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดและจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา