โลโก้เว็บไซต์ ราตรี ทิพเนตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : ราตรี ทิพเนตร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 หมวดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวรับรางวัล

          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 (National Software Contest) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้า รางวัลที่ 3 หมวด โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563
เสาร์ 6 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เวลา 06.30 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน กล่าวรายงาน ต่อนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมฯ และวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ได้รับเกียรติบัตรเป็น องค์กรคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
พุธ 3 มีนาคม 2564 / ข่าวรับรางวัล

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กลุ่มกิจการพิเศษ ได้ส่งมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา น่าน เป็น "องค์กรคุณธรรม" ตามโครงสร้างส้งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) >> อ่านต่อ


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม ราชมงคลน่าน Road Show ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลน่าน Road Show" ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียน... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 7 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) << รายละเอียด >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เสาร์ 5 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 7.30 - 9.00 น. และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา   คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย นางนลัทพร   คูห... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย เกษตรศาสตร์รวมใจลงแขกเกี่ยวข้าว
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย "เกษตรศาสตร์รวมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว" ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ทุ่งนาเกษตรรวมใจ บริเวณแผนกไม้ดอกไม้ประดับและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาพืชศาสตร์ โดยกิจกรรมมีการรำวงเกี่ยวข้าว และรวมแรงสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนา ปฏิบัติจริง หลังจากได้ดำเนินการดำนาใน... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
พุธ 2 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภายใต้หัวข้อ "Keep soil alive, Protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลายกหลายให้ผืนดิน" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นน... >> อ่านต่อ


โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อังคาร 1 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน           โครงการ การวิจัยแล... >> อ่านต่อ


โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุม Kick off  โครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ จังหวัดน่าน
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

          ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (ประสานงานโครงการโดย ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ) จัดประชุม Kick off  โครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ จังหวัดน่าน (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ) ณ ห้องประชุมเอื้องจำปา อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน    ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา