โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มราชมงคลล จำนวน 3,600 ขวด โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์  สโมสร เป็นตัวแทนรับมอบและนำถวายแด่หลวงพ่ออลงกต ติกขปญโญ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ต่อไป >> อ่านต่อ


“Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เกษตร  แก้วภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ในโครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) นิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ใน “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ... >> อ่านต่อ


พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการนี้  ผศ.วิษณุ  ทองเล็ก หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ... >> อ่านต่อ


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “Effective Communication in an Intercultural Workplace” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์  สีหะ-อำไพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรในการบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ สำหรับการสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนการฝึกงานจริงในสถาประกอบการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉ... >> อ่านต่อ


บริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคลฯ
อังคาร 28 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วม “โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลต่างๆ ในการแข่งขันดังนี้   กิจกรรมที่ 1 : การแข่งการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม >> อ่านต่อ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 24 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการในพระดำริฯ โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคเหนือร่วมกันเขียนภาพปัจจุบันเขียนภาพจิตรกรรมเสร็จแล้วบางส่วน และพร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระประธานภายในอุโบสถ ประกอบด้วย ภาพพระพุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ใช้เทคนิคลายคำน้ำแต้ม ปิดทองคำเปลว และสีอะคริลิกบนผ้าใบ 3 ภาพ นำโดย ผศ.ด... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล RMUTL 2020
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลัง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 แบ่งการแข่งขัน 2 ระยะ (FUN RUN 5 กิโลเมตร กลับตัววังบัวบานและรุ่น MINI MARATHON  10 กิโลเมตร กลับตัววัดผาลาด) สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางสม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 (วันที่ 18 มกราคม 2563) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  ในช่วงเช้าเวลา 07.30 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ... >> อ่านต่อ


Milk Lin Grand Opening
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดร้าน Milk Lin ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพสูง โดยมีนายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนคร ผู้บริหาร บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ กล่าวที่มาของโครงการ ณ โรงอหาร มทร.ล้านนา           ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค Milk Lin เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และ บริษัททเฟรชมิลล์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในโครงการฝึกประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 390


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา