โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรม “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) และ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ในโครงการ “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” ระหว่างวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563”  ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ความว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอต้อนรับใหม่ ปีการศึกษา 2563 ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะฯ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์กฤติกา  อินตา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ภายใต้โครงการวิจัยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะ บนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องห้วยแก้ว ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์ ผู้อำน... >> อ่านต่อ


ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) 16 เครื่อง
พุธ 17 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผศ.ระบิน  ปาลี อาจารย์ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ให้การต้อนรับนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในโอกาสรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับทางเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมใจต้านภัย covid -19 เพื่อส่งต่อให้กับโรง... >> อ่านต่อ


ผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเท้าเหยียบ
จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผศ.ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเเท้าเหยียบจำนวน 33 เครื่อง โดยนายคะนอง กัลป์ละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริการประชาชนในสถานที่ชุมชนต่างๆ และส่งมอบต่อกาชาดจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนเพื่อนำใช้ในสถานที่ราชการและที่ชุมนุมชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอรั... >> อ่านต่อ


ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข
อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” นำสิ่งของอุปโภค บริโภคแจกจ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในวิกฤต COVID-19  ภายในตู้มีอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคและรับบริจาคสิ่งของใน “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” สามารรับได้ ณ  ด้านหน้า มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)... >> อ่านต่อ


วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19
พุธ 8 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.ปาลินี  สุมิตสวรรค์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนจากระบบขนส่งทางรางไทย (วศร.รุ่นที่ 8) มอบเงิน 10,000 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดหาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือเพื่อต้านภัย COVIC-19 โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 
พุธ 1 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว ตัวแทนอาจารย์กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย  Aerosol Box 20 ชุด แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVIC-19 โดยมีผู้บริจาควัสดุที่ใช้ทำ Aerosol Box  กว่า 60 ท่าน ทั้งนี้ผู้จัดทำจะทยอยนำ Aerosol Box มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปางต่อไปรวมทั้งหมด 50 ชุด สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ใช้กล่องป้องกันเชื... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 405


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา