โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลักเพื่อการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง-กัญชา จนถึงขั้นตอนกระบวนการแปรรูป นำเข้าและส่งออกเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา โดยมี 4 หน่วยงานหลัก ร่วมลงนามค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาคนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีว... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching แก่อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) การอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด “หลักสูตร SE101@U” เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ผู้ปร... >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2563
พุธ 30 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์, สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, ศูน... >> อ่านต่อ


ตัวแทนบริษัทประกันภัยมอบเงินสนับสนุน มทร.ล้านนา
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวสิรินทร์นิชา วิทยธนันธร สำนักงานประกันภัย VIP ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เทเวศประกันภัย ในการดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา และ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องหิรัญญิกา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบผลงานจิตรกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  โดยมี พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ รับมอบถวายจิตรกรรมบนผนัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562   โดยผลงานจิตรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการศิลปกรรมชุมชน ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เนติ  พิเคราะห์เป็นผู้ออำแบบภาพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จากนั้นเวลา 08.00 น. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ ณ วันผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูธีระสุตพจน์ (พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาด รับมอบถวายภาพลายคำล้านนา และกล่าวอนุมโทนาบุญในครั้งนี้   สำหรับภาพลายคำ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ (ต้นพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์
จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหา... >> อ่านต่อ


ร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา
พุธ 2 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมอาจารย์คณะต่างๆ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  เข้าดูการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 375


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา