โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อังคาร 13 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ในเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวาพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 13 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน  มหาวิทยาลัยมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสสุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในเวลา 09.00 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเปิดกรวยกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาร... >> อ่านต่อ


โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
อังคาร 6 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมติดตามและประเมินผล “โครงการพี่เลี้ยง Mentoring Program หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยน้องเลี้ยง (มทร.ล้านนา) และเสนอแผนพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (ม.ช.)  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สำหรับการติดตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามบันทึกข้อต... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 18:00 น. รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รออธิการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเช... >> อ่านต่อ


ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล
อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มทร.ล้านนา พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมแขนกล ให้กับอาจารย์ผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยได้รับเกียรติ ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัด RL Retreat ผ่าน 4 กลุ่มผู้บริหาร
อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย (RL Retreat)” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา นำเสนอรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทบทวนโครงการสร้างและการบริหารงาน ทบทวนและหาแนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนองค์กรตามภารกิจของหน่วยงานทั้งสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนบริหาร โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม  2562 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พระครูปัญญา สังฆการ ประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 352


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา