โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

มทร.ล้านนา ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
ศุกร์ 11 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ” (หลักสูตร อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากนายประโภชน์  เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัดกล่าวเปิดโครงการ, รศ.ธีรศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยศาสตร์ฯ  จัด “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา”
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภายใน “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” มีแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านเกษตร และอาหาร กว่า 16 ผลงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานการยกระ... >> อ่านต่อ


บริหารธุรกิจฯ จัดไหว้ครูประจำปี 2563
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้นายปฏิภาณ  นามแสง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาประกอบพิธีไหว้ครูและกล่าวปฏิณาณตน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 บธ.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา   >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ อบต.โป่งแยง
อังคาร 18 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวัน  ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนากับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง มีระยะเวลา 3 ปี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกาสะลอง และผ่านระบบ MS ทีม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053 921444 2601    >> อ่านต่อ


นักวิจัย ราชมงคลล้านนา ขับเคลื่อนโครงการวิจัย “ต้นแบบชุมชนอัจฉริยะพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า”
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะผู้วิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จาก 3 คณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคม พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชิด กันธะยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหว... >> อ่านต่อ


รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง
พุธ 29 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิต -19” ส่งมอบผลงานศิลปะ จาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง  โดยโครงการ ศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิต -19” เป็นโครงการร่วมกันระหว่างเฮินศิลป์ใจ๋ยองกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนรรมร่ว... >> อ่านต่อ


กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรม “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) และ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ในโครงการ “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” ระหว่างวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563”  ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ความว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอต้อนรับใหม่ ปีการศึกษา 2563 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 412


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา