โลโก้เว็บไซต์ อภิญญา พูลทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อภิญญา พูลทรัพย์

มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2562
อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2562  สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาประจำปีการศึกษา 2562  ด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของแต่ละสาขาเดินนำขบวนนักศึกษา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรม เริ่มขบวนจากมหาวิทยาลัยฯ สู่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อถวายเครื่องสักการะบูชาแบบล้านนา อาทิ สุ่มดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ตุง  ถวายแด่ครูบาศรีวิชัยเป็นพุทธบูชา ซึ่งพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย จัด... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

กระทรวงพลังงาน เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" ชิงเงินรางวัลพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ กระรวงพลังงาน อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์ ที่ตู้ปณ.47 ปณฝ.สายไหม กทม.10224 (ผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการส่งผลงาน... >> อ่านต่อ


อธิการบดี ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและรับมอบนโยบายด้านต่างๆจากอธิการบดี และเน้นย้ำขอให้อาจารย์ทุกท่านปรับปรุงการสอนเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาซึ่งเข้ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในช่วงเช้าเป็นการประชุมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการประช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จันทร์ 3 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ทหารตำรวจสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันนี้ อธิการบดี นำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมง... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน RMTC 2019 เปิดเวทีนักวิจัยแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2562 “Precision Manufacturing, Materials and Industrial Education” (RMTC2019) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดิเอมเพลสเชียงใหม่ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31  พฤษภาคม 2562      ภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “IE Thailand 4.0 กับ Logistics” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019” นำรายได้สนับสนุนการศึกษา
อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019” ในประเภท  Half Marathon ระยะทาง 21 km.  Mini Marathon ระยะทาง 13 km.  Mini Marathon ระยะทาง 5 km. ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดและห้องกิจกรรมนักศึกษาช่างยนต์และวิศวกรรมเครื่องกล และสนับสนุนเข้ากองทุนช่างยนต์และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับการตรวจเยี่ยมจาก สกอ.ด้านการจัดการศึกษาคนพิการ
อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในส่วนของ มทร.ล้านนา นั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (DSS) และได้รายงานผลการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สนับสนุนโครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

               รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาโครงการนำร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนในโรงงาน รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานโดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท BDI Group ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานโดยนักศึกษา ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังรายละเอีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  23 พฤษภาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7 / 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานโดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 353


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา