โลโก้เว็บไซต์ อภิญญา พูลทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อภิญญา พูลทรัพย์

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค
จันทร์ 21 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ                 “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค”  แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราช
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18  มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าและยังถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยอีกด้วย   >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 - เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ   ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 - เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื... >> อ่านต่อ


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบุคลากร

        ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้มีประกาศ เรืองการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์  บัดนี้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัคร จำนวน 2 ราย ดังนี้         -นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ         -ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย      ทั้งนี้ สามารถทักท้วงรายชื่อได้ภายใน 3 วันทำการนั... >> อ่านต่อ


จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

                 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่พระลานพระราชวังดุสิ ตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมี่การจำหน่ายสินค้ าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ มาร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่ าว โดยนำรายได้จากการจัดงานไปช่ วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไรในจัง... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการ ITA
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา วันที่ 15 มกราคม 2562 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Kojo Takahashi  President of Tsuruoka  College และคณะผู้แทนจาก OKAYA Thailand Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 11 มกราคม 2561 >> อ่านต่อ


ตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ
พุธ 9 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ” โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจาก 8 มทร. และมีผู้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมการเสวนาด้วย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิศวกรรมโยธาฯ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นายธีระพงษ์ พุทธิมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2561 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเหรียญรางวัลเหรียญดี แก่นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง... >> อ่านต่อ


อธิการบดีร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับประเทศสิงคโปร์
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจาก Nanyang Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์ในการโอกาสที่เดินทางมาหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 27 ธันวาคม 2561 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 292


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา