โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

  รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีพิมพ์ 2564 จำนวน 301 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ :  รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานจัดทำคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแผนการจัดการความรู้แผนการดำเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 และได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความร... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

  แนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีพิมพ์ 2564 จำนวน 366 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ : รวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 แยกเป็น 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ 1) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็น... >> อ่านต่อวิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐาน = Basic of Drafting BARCC405
อังคาร 21 กันยายน 2564

  วิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐาน = Basic of Drafting BARCC405 เอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในหรือสำหรับช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะประยุกต์ โดย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน เชียงใหม่: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562 จำนวน 189 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน รู้จักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ... >> อ่านต่อ


รู้หรือไม่? Did you know? : เว็บไซต์ไดคัทขั้นเทพ ลบพื้นหลังไฟล์ภาพ ง่ายและเร็ว ฟรี
ศุกร์ 10 กันยายน 2564

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? ....วันนี้น้อง #TechTalk ขอเสนอ เว็บไซต์ไดคัทขั้นเทพ ลบพื้นหลังไฟล์ภาพ online ง่ายและเร็ว ใน 3 ขั้นตอน ที่สำคัญ ยังสามารถใช้งานได้ฟรี อีกด้วย นั่นคือ เว็บไซต์ remove.bg ช่วยไดคัทภาพ ลบพื้นหลังไฟล์ภาพบนเว็บไซต์แบบออนไลน์ อย่างง่าย แบบด่วนๆ ไม่ต้องใช้ทักษะด้านการออกแบบ แบบไม่ต้องลงโปรแกรม ภาพใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เปิดเว็บไซต์ remove.bg... >> อ่านต่อ


คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

  คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557. จำนวน 20 หน้า ISBN 978-974-625-686-5   เกี่ยวกับหนังสือ แนวทาง/คู่มือในการควบคุมศัตรูพืชที่ปลอดภัยโดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีในวัตถุดิบที่นำ... >> อ่านต่อ


มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

  มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556. จำนวน 16 หน้า ISBN 978-974-625-639-1   เกี่ยวกับหนังสือ มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุกนิยมปลูกทั่วไป และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลาย  มะเขือเทศรับประทานผลสดพุนธุ์เบอร์ 4 เป็นมะเขือเทศพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศพื้นเ... >> อ่านต่อ


มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

  มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556. จำนวน 16 หน้า ISBN 978-974-625-581-3   เกี่ยวกับหนังสือ มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุก มีการปลูกมานานเพาะเป็นอาหารประจำครัวเรือนใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆมากมาย ปัจจุบันมะเขือเทศเป็น... >> อ่านต่อ


ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่ 
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

  ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่  พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556. จำนวน 16 หน้า ISBN 978-974-625-579-0   เกี่ยวกับหนังสือ ฟักทอง จัดเป็นผักในตระกูลแตงที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานที่สุดชนิดหนึ่ง เกษตรกรไทยนิยมปลูกเป็นการค้... >> อ่านต่อ


แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

  แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556. จำนวน 16 หน้า ISBN 978-974-625-580-6   เกี่ยวกับหนังสือ แตงกวาเป็นพืชที่นิยมบริโภคในหมู่คนไทยในทุกระดับ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำรายได้ดีสำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาสามา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 165


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา