โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 3  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งบทความหรือติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หรือเข้าดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 "แสงฉาน"
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 ... >> อ่านต่อแบบฟรอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญลงชื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง  Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่อลงทะเบียน >> อ่านต่อ


โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยกิจกรรมมีการฟังเทศน์ ฟังธรรม ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีว... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชีจัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายรูปด้วย Smart Phone เพื่อสร้าง Profile สำหรับบัณฑิตมืออาชีพ
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายรูปด้วย Smart Phone เพื่อสร้าง Profile สำหรับบัณฑิตมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสาขาการบัญชี และได้วิทยากร ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆ ให้สวย รวมทั้งการจัดองค์ประกอบภาพ ฯลฯ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วย มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกขปยโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ” และการแสดงดนตรีจากวงอีกา ของน้องๆเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มทร.ล้านนา    จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครเดินวิ่ง RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเชิญผู้สนใจ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสมัครเดินวิ่ง RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019  ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 km.  Mini Marathon ระยะทาง 13 km.  Fum Run ระยะทาง 5 km. ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป สามารถติดตามราย... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 647


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา