โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พุธ 10 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 มทร.ล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียน
พุธ 3 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีหล่อเทียนและมอบเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา  โดยมี ดร.พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า ธีรสํวโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดผาลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส การหล่อเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการหล่อหลอมรวมทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับเทียนที่หล่อแล้วเสร็จ จะมอบแก่ตัวแทนแต... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  บูรณาการสู่การกำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGs”   (Sustainable Development Goals)      วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567

   วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง และเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีส่วนราชการประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบ   สำหรับ “พิธีทำบุญเมือง” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ กำหนดจัดขึ้น 5 ประตู 4 แจ่งเมือง ประกอบด้วย ประตูท่าแพ ประตูเชียงใ... >> อ่านต่อ


ผอ. ศวธ. มทร.ล้านนา รับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภอ และองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บุคลากรจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วิหาร วัดร่ำเปิง ตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการตุลา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
พุธ 22 พฤษภาคม 2567

   วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดขบวนแห่รับเครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2567
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2567  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่สามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา แล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พุธ 1 พฤษภาคม 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day"  ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 207


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon