โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มทร.ล้านนา ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทร์ 11 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชียงใหม่ ทยอยส่งมอบดอกดารารัตน์ ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตั้งเป้าชาวเชียงใหม่รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านดอก โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล. คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร. เอมอร ไชยโรจน์ รองคณบดี คณะวิทยาศา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายศักรินทร์  ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน โดยมีนายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 60 ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี 12 เป็ง
อังคาร 5 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สวดมนต์ทำวัตรเช้า” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สวดมนต์ไหว้พระ ถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และเนื่องในวันนี้ “วันประเพณี 12 เป็ง” ชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีหรือเป็นวันปลดปล่อยดวงวิญญาณมารับของถวายทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศให้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตานขันข้าวหาพ่อแม่ญาติพี... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีนายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง สานต่อวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  และในโอกาสเดียวกันนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เวลา 07.30น.พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เวลา 08.30 น.  กิจกรรมบริจาคโลหิตพร้อมทั้งกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ฯ ซึ่งในเวลา 10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ศ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสติเนื่องในเทศการเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ(ในทุกวันพระ) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาราชมงคล เวลา 08.00-08.30 น.  >> อ่านต่อ


“ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560

ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม  ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1-2560 ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างผลงานศิลปะลายคำ ภายใต้โครงการวิจัยลายคำล้านนาเพื่อการต่อยอดสู่ชุมชน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการสร้างงานศิลปะ... >> อ่านต่อ


โครงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน “ ลายคำสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ศิลปะสกุลช่างลำปาง”
พุธ 12 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2560 ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนสล่าล้านนาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมลายคำ ประดับตกแต่งภายในพระเจดีย์ลอยน้ำ สถานปฏิบัติธรรมโกษาไทรย้อย (วัดพระธาตุบ่อส้ม ) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560 ส่งผล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา  มทร.ล้านนา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 36