โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน 1 ชุด (หลังวิจารณ์)
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรื... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   &nb... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 363