โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning Lab) จำนวน 6 ชุด
พุธ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึง 21 สิงหาคม 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยต... >> อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12899 ตัว
อังคาร 8 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12899 ตัว  รายะเอียดตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 319