โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/10/20211019085621_52521.pdf   >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/10/20211012164456_98898.pdf >> อ่านต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 6 ตุลาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 10,247,292.92 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 ตุลาคม  2564   สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเ... >> อ่านต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมวิชาชีพ ทักษะ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 28 กันยายน 2564

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมวิชาชีพ ทักษะ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 908,300.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยา... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 1 โครงการ
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 1 โครงการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923171435_22265.pdf >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5   https://web... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรม MATLAB Campus-wide License จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรม MATLAB Campus-wide License จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923164115_49473.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923164451_43230.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 956


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา