โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 20 มิถุนายน 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเป... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 20 มิถุนายน 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 14 มิถุนายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว  ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 306