โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาทุกคคน ประจำปีการศึกษา 2566  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาบอกรับสมาชิกฤอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ
อังคาร 28 มีนาคม 2566

ประกาศประกวดราคาบอกรับสมาชิกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/03/20230328104135_89291.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาบอกรับสมาชิกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ
อังคาร 28 มีนาคม 2566

ประกาศประกวดราคาบอกรับสมาชิกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/03/20230328104942_16957.pdf >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1227


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา