โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดไม้จากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ -----------------------------------------------           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) -------------------------------------------------... >> อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 1 มิถุนายน 2563

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดชุดคร... >> อ่านต่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... >> อ่านต่อ


ประกาศซื้อกระดาษ ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 8,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
พุธ 27 พฤษภาคม 2563

ประกาศซื้อกระดาษ ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 8,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200527163529_95082.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย
ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย  ผู้ต้องการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นมายังงานพัสดุ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 22 - 27 พ.ค. 63 เท่านั้น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200522120400_73048.pdf >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 781


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา