โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-16

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้ อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 150 คน ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อนำไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล... >> อ่านต่อ


นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒน... >> อ่านต่อ


การอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านช่าง
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  ดร.ประเทียบ พรมสีนอง พร้อมด้วย อ.สวรรยา หาญวงษา  อ.กิติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  , อ.ศุภชั... >> อ่านต่อ


ประชุมเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  พร้อมด้วย นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ทินกร ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน สืบสานประเพณีจัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ อาคารโรงฝึกงานวิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านช่่างฝีมือ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามที่กระทำสืบทอดกันมา  สำหรับหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมฯ  เป็นแหล่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญออกสู่สังคมที่สำคัญทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายใน และออก... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่องในวันเข้าพรรษา และกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ โดยกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในประเพณีเข้าพรรษา อีกทั้งเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  (... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการผลิตข้าวคุณภาพให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  16 มิถุนายน 2560 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี,และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , นายกสามาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก , ผู้นำชุมชนตำบลบ้านและคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ประชุมหารือ ในหัวข้อเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ  เพื่อส่งเสริม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน Chiangmai Travel Mart 2017
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Thailand Travel mart plus 2017  จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนบริษัทนำเที่ยว หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมในครั้งนี้  กิจกรรมดังกล่า... >> อ่านต่อ


งานบริการห้องสมุด สำนักวิทยฯ ขยายการให้บริการในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานบริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้เตรียมความพร้อมและขยายการให้บริการยืม-คืน หนังสือตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและบุคลากร  ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีการจัดหาหนังสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษามาไว้บริการเพิ่มเติม และจำแนกเป็นหมวดหมู่ โดยเปิดให้บริการ ณ คลังความรู้ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) และสำนักวิทยฯ ยังมีแผนพัฒนาให้คลังความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา