โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-07


ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ต้อนรับอาจารย์สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชล์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอการทำงานในสถานประกอบการจากนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง บธ.3-202คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา   >> อ่านต่อ


การบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

การสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 107/2560 วันที่ 7  กรกฎาคม 2560  โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ”โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร... >> อ่านต่อ


งานนิทรรศการปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. ที่โรงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการก... >> อ่านต่อ


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสตร์ ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2560   ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ พร้อมด้วย อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านน ร่วมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย รับศีลรับพรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา