โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มทร.ล้านนา รุ่นที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มทร.ล้านนา รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารดาวน์โหลด

  1. หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  2. รายละเอียดโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  4. กำหนดการโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  5. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1

สอบถามเพิ่มเติม (กลุ่มส่งเสริมวิจัย)

  1. นายพิศาล หล้าใจ โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1017 หรือ 08 961 2560 อีเมล์ phisal@rmutl.ac.th
  2. นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว โทร. 05326 6518 ต่อ 1006 หรือ 08 7079 0797 อีเมล์ nichkamol@rmutl.ac.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา