โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 5 พร้อมรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งต่อไป  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 5 พร้อมรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งต่อไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2562 ณ บริเวณน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งขาติดอนสุเทพ-ปุย โดยส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ร่วมกันรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้สภากาแฟในครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม มทร.ล้านนา จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21  มีนาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา