โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลการประกวดบ้านเขียว สอท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.สาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลการประกวดบ้านเขียว สอท.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายสุประวีณ์ งำเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม หัวข้อ "การประกวดบ้านเขียว สอท." แบบบ้านประเภทเพียงนภา โดยไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 จากการประกวดแบบระดับประเทศ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) เพื่อให้เกิดพัฒนางานก่อสร้างที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป สอท.จึงมีแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างทุกระดับ รวมไปถึงผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่อยู่ต้นน้ำ จึงเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 สถาบัน โดยเปิดให้นิสิต นักศึกษา จากสถาบันส่งผลงานการออกแบบบ้านหลายระดับ เพื่อให้เกิดแนวคิดในเรื่องของบ้านเมืองไทยอยู่สบายอย่างไทยๆ ให้คุณค่าการเรียนรู้ อยู่กับสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา