โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เตรียมจัดงานวันวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 6 มีนาคม นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์
       อาจารย์นิตยา  เอกบาง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับนักศึกษาและส่วนงานต่างๆ เตรียมพร้อมจัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เกิดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย  โดยการจัดกิจกรรมมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การประกวดดนตรีโฟล์คซองคำเมือง การแสดงสินค้ากาดหมั้ว คัวแลง ชมนิทรรศการวัฒนธรรมไทย การแข่งขันการทำลาบเมือง (ลาบหมูคั่ว) การเดินแบบชุดพื้นเมือง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จึงขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปสวมชุดพื้นเมืองร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ กล่าวในตอนท้าย

       กำหนดการงานวันวัฒนธรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา