โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมรณรงค์การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลช้างเผือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมรณรงค์การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลช้างเผือก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 588 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผศ..ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) ของเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการร่วมกันสร้างแนวกันไฟ บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการปัญหาหมอกควันแบบเคาะประตูบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมค่ายลูกเสือสุเทพ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา