โลโก้เว็บไซต์ วารสาร RL- News ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสาร RL- News ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสาร RL-News เป็นการรวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรม ของผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านในสื่อต่างๆของกองประชุาสัมพันธ์ ให้อยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (E-book) โดยจะคัดเลือกข่าวสารที่มีความโดดเด่นในแต่ละเดือนมาเก็บรวบรวมไว้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา