โลโก้เว็บไซต์ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ มทร.ตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ มทร.ตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการสรรหา >> คลิ๊ก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา