โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : พิธีสักการะพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปประจำ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : พิธีสักการะพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปประจำ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา