โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 703 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชมงคล จากนั้น เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดทางสาธารณะรอบมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และในช่วงค่ำเวลา 18.30 น. นำพิธีผู้ร่วมงานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญ ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา