โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  23 พฤษภาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7 / 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานโดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย และในโอกาสนี้ อธิการบดีมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินในโอกาสที่ทาง อ.ส.ค. ทำพิธีเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา