โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา เปิดบริการวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ภาษา เปิดบริการวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา