โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 (เวลา 1030 น.) คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวปฏิญาณตน “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ลานอเนกโรงแรมนิ่มซีเส็ง ชุมชนศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา