โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระทรวงพลังงาน เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" ชิงเงินรางวัลพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

  • สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ กระรวงพลังงาน อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
  • ทางไปรษณีย์ ที่ตู้ปณ.47 ปณฝ.สายไหม กทม.10224 (ผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.energy.go.th และที่ https://www.facebook.com/Energypaintingcontest/

 

 


คลังรูปภาพ : ประกวดวาดภาพ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา