โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด จัดบริการบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา ในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต 138 คน ได้โลหิต 100 ยูนิต และมีผู้สนใจบริจาคอวัยวะ 49 คน บริจาคดวงตา 49 คน

ขอขอบคุณภาพถ่าย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา