โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : การบรรยายพิเศษ...เรื่องการสรรหาบุคคลตามองค์ประกอบของสภา มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึก : การบรรยายพิเศษ...เรื่องการสรรหาบุคคลตามองค์ประกอบของสภา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา