โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยมทร.ล้านนา คว้า 11 รางวัลจากงาน KIWIE 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัยมทร.ล้านนา คว้า 11 รางวัลจากงาน KIWIE 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.) ล้านนา ร่วมส่งผลงานนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2016)  ณ KINTEX กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยมีผลงานร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 230 ผลงานจาก 25 ประเทศ ซึ่งทีมนักวิจัยของ มทร.ล้านนา ส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ผลงาน ได้รับรางวัลจำนวน 11 รางวัล ดังนี้ 

ดร. กัญญณัช. ศิริธัญญา  และคณะ ชื่อผลงาน D Drink: DNA Drinking from rice 
ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลเหรียญเงิน จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. รางวัล  Special Award จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศ Poland 
 3. รางวัล Special Award จาก SOIP State Office  of Industrial Property of the Republic of Macedonia (SOIP)
 4. รางวัล Special Award จาก Korea Inventipn Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์วัชรี เทพโยธิน  ชื่อผลงาน  Pineapple to go: Pineapple power ได้รับรางวัล 2 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลเหรียญทอง จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. รางวัล Special award จาก Korea Invention News ประเทศเกาหลีใต้

อ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ชื่อผลงาน Folding Eco Stand ได้รับจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้

 2. Gold madal : TIIIA Outstanding Diploma for Excellent Invention 2016 Korea International Women's Invention Exposition จากประเทศไต้หวัน

 3. Semi Grand Award จาก Asia Invention Association (AIA) ประเทศเกาหลีใต้

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต  ชื่อผลงาน  A_MA: application for ageing people  ได้รับรางวัล 2 รางวัลได้แก่

 1. รางวัลเหรียญเงิน จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้

 2. รางวัล Special award จาก Korea Invention News ประเทศเกาหลีใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา