โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วาสนา สายมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.วาสนา สายมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.วาสนา  สายมา  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าของผลงาน  โคมไฟปะการัง ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange  ณ เมืองเอดินเบอระ สก็อตแลนด์ และงาน  ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ค. 2559 ร่วมจัดแสดงผลงาน Clerkenwell Design Week ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24-27  พฤษภาคม พ.ศ. 2559เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ และบริติช เคานซิล ประเทศไทย โดยมีคุณแสงรวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์และดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุน ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา