โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผศ.ธวัชชัย  พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง, อาจารย์ชาคริต  ชูวฒยากร ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่, อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒธรรมศึกษาและอาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้อประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ส่วนจัดการต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ส่วนรุกขชาติห้วยแก้วและสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับครั้งต่อไป สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 8/2559 เดือนกรกฎาคม ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา