โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่   และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เณ บจก.เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น (WETV CableTv)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา