โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน  1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.personal.rmutl.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ( ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 


20160624161113_51073.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา