โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและตัวแทนนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2561  โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เจ้าอาวาส วัดผาลาด สกทาคา จังหวัดเชียงใหม่ รับจตุปัจจัยไทยทานและเทียนพรรษาเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปชนที่ดี  

          การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากสมัยโบราณพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญาอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา