โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดเสวนาการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาด้านการแพทย์และด้านเศรษฐกิจ ในงาน RMUTCON 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดเสวนาการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาด้านการแพทย์และด้านเศรษฐกิจ ในงาน RMUTCON 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายกู้เกียรติ ประภัสรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ และเปิดการเสวนาในหัวข้อ "การเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากกัญชาของประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง" ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล RMUTLCON2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่วังราชมงคลลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา นายแพทย์ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ (หมอโทนี่) และ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง (แม่มดกัญชา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในมิตทางด้านการแพทย์ แนวทางการเข้าถึงกัญชาของผู้ป่วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการผลิตกัญชาของวิสาหกิจชุมชน โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเสวนากว่า 500 คน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา