โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 951 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา 2562 "OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา