โลโก้เว็บไซต์

"วิศวะบำเพ็ญ" พัฒนาคลองระบายน้ำ คืนภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 31 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาคลองระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย บริเวณคลองหลังบ้านพักและหอพักนักศึกษา โดยร่วมกันเก็บสิ่งปฏิกูล ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ซ่อมแซมริมตลิ่งที่ชำรุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยให้น่ามอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ภาพ: อ.ชาตรี ศรีถาวรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา