โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 สิงหาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมเจริญจิตภาวนา ไหว้พระ สวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา  เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นตัวแทนประเคนถวายขันขอศีล อาจารย์จำเหลาะ  สมจิตต์ อาจารย์อาวุโส เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ ดร.ภาณุพงศ์  จงชาญสิทโธ อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน เป็นตัวแทนประเคนถวายภัตราหารและเครื่องบริวารแด่พระสงฆ์

การบรรยายพระธรรมเทศนา หัวข้อ "สุจริตธรรมคาถา" ครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์ธีร์ธเนศ  จิรวฑฺฒนเมธี วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์เทศน์

หมายเหตุ : สามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rmutlculture/photos/?tab=album&album_id=2863416513669108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา