โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะอนุกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชาการ “เกษียณอย่างเกษม” ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดงานดังเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.053-921444 ต่อ 1011

ดาร์วโหลด ข้อมูลและรูปภาพได้ที่ https://qrgo.page.link/uSrNc

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่  24-25 กันยายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา