โลโก้เว็บไซต์ ส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จับมือ กฟผ.ร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านต้าอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จับมือ กฟผ.ร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านต้าอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามสัญญาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  โดยนายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (กฟผ.) เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 กันยายน 2562

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่จะช่วยประชาชนชุมชนบ้านห้วยต้าซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบสัมมาชีพได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา