โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ปี 2562 เพื่อร่วมกันหารือและติดตามการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ไฟฟ้า น้ำ และน้ำมัน พร้อมทั้งได้มีการหารือแผนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในปีงบประมาณ 2563 และการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop)  เข้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา