โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร บธ.3 ภายในงานกิจกรรมมีการกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ จากผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง และ ผศ.ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วในวันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะได้มีการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษณียนอย่างเกษม” โดยจะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการจากทั้ง 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมในงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา