โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : มทร.ล้านนา จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการ Krungthai Digital Platform | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : มทร.ล้านนา จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการ Krungthai Digital Platform

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 957 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา