โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี ขอเชิญอบรม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการบัญชี ขอเชิญอบรม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้สนใจอบรม "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการภาษีอากรสำหรับธุรกิจและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำปี" ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา