โลโก้เว็บไซต์ ร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมอาจารย์คณะต่างๆ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  เข้าดูการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน โดยในช่วงบ่ายนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคมได้ดูการเรียนการสอนในโรงงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา