โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ โรงแรม T PATTAYA HOTEL จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

ในที่ประชุมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง (มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณ, มทร.อีสานและ มทร.ตะวันออก) ได้หารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน กีฬาในแต่ละประเภท การจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” จะจัดขึ้นใน 15 – 21 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา