โลโก้เว็บไซต์ ทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบผลงานจิตรกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  โดยมี พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ รับมอบถวายจิตรกรรมบนผนัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  

โดยผลงานจิตรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการศิลปกรรมชุมชน ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เนติ  พิเคราะห์เป็นผู้ออำแบบภาพร่าง นับเป็นครั้งแรกในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างศิลปะของไทย ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”จากนั้น รัฐบาลก็จะเข้ามาส่งเสริม “การสร้างมูลค่าเพิ่ม” จากศิลปกรรมชุมชนนี้ ให้สามารถต่อ ยอดไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดประชารัฐ ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยนำร่องใน 31 พื้นที่ 22 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีชุมชนทุ่งเสี้ยว เป็นจุดแรกของประเทศไทยที่ได้ทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา